Samtalskväll om Palestina!

Andishe’ Kulturförening fortsätter sina samtalskvällar där vi i avslappnad miljö och demokratiska former samtalar kring aktuella ämnen.

Med jämna mellanrum genomför den israeliska krigsmakten regelrätt krig mot Gazaborna, för att därefter fortsätta utplundringen av den palestinska nationen. Taktiken tycks fungera, om man ser till media och tystnaden kring den största stölden av mark i Västbanken på 30 år.
Ockupationsmaktens språk är normaliserat så till den milda grad att till och med solidaritetsrörelsen oreflekterat använder sig av den. Idag tycks omvärlden på fullt allvar ha accepterat Gaza och Västbanken som två skilda frågor, när det i själva verket handlar om den palestinska nationen.

Hur kan vi bryta den mediala tystnaden kring Palestina? Vad kan man göra från Sverige?
Hur kan vi utnyttja det faktum att den allmänna opinionen står i kontrast mot den officiella linjen i varje demokrati i väst?

För att kunna samtala om dessa frågor har vi bjudit in Dror Feiler, konstnär, aktivist med mångårig erfarenhet från solidaritetsarbete med den Palestinska nationen samt Henry Ascher, barnläkare, aktivist och sedan många år aktiv i sitt arbete med asylsökande och solidaritetsarbete med Palestina.
Samtalsunderlättare under kvällen är Reza Chitsaz, styrelsemedlem i Andishe’ Kulturförening.

Varmt välkomna att delta i samtalet!

Fredag 26 sep. Kl 19-21

Kungshöjdsgatan 4

inget inträde

 

Samtallskväll; Fåtalets makt över åsikten!

Andishe’ Kulturförening fortsätter sina samtalskvällar där vi i avslappnad miljö och demokratiska former samtalar kring aktuella ämnen.

Valrörelsen är avslutad och mörka vindar sveper över vårt land. Efter rasistiska Sverigedemokraternas stora framgångar i helgens val har partiet stått i centrum för eftervalsdebatten. En aktuell fråga är hur valrörelsen har sköts av medierna och vilken roll media spelat för Sd:s framgångar?
Under kvällen har vi tänkt att belysa och diskutera mediernas makt över opinionen och den ideologiska styrningens betydelse med Stefan Jarl och Soran Ismail som lysande exempel. De fyra största mediegrupperna i Sverige kontrollerar nästan 90 procent av marknaden idag. Vilken betydelse får denna mediekoncentration och vilka motstrategier och alternativ finns?

Våra samtalskvällar är inga traditionella panelsamtal utan vi har en diskussion i demokratisk anda där allas röster är lika mycket värda och alla
som vill får komma till tals. Gäster för kvällen är bla Daniel Olsson (GP),Anne-Li Lehnberg ( Flamman), Ikram Hassan (Frilansjournalist,Göteborgskorrespondent för Sveriges Radios somaliska redaktion). Samtallsunderlättare under kvällen är Lisa Ahlqvist( Frilansjournalist)

Varmt välkomna att delta i samtalet!

Plats: Vår lokal på Kungshöjdgatan 4

Den 19:e September Kl, 19

Fri inträde