Välkommen till Andishe´Kulturförening!

Featured

 

Andishe’ kulturförening är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden interkulturell förening med säte i Göteborg. Föreningen verkar för skapandet av mötesplatser där olika kulturyttringar, människor och idéer kan mötas. Föreningens verksamhet består delvis i anordnande av debatter, föredrag, seminarier, poesikvällar, utställningar och konserter. Föreningen inhyser också ett bibliotek- och dokumentcenter.

Välkommen att besöka oss på Kungshöjsgatan 4