Välkommen till Andishe´Kulturförening!

Featured

Andishe’ kulturförening är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden interkulturell förening med säte i Göteborg. Föreningen verkar för skapandet av mötesplatser där olika kulturyttringar, människor och idéer kan mötas. Föreningens verksamhet består delvis i anordnande av debatter, föredrag, seminarier, poesikvällar, utställningar och konserter. Föreningen inhyser också ett bibliotek- och dokumentcenter.

Välkommen att besöka oss på Kungshöjsgatan 4

Samtal med Sepideh Farsi och Javad Djavaheri, regissör och manusförfattare till filmen Red Rose!

Andishe’ Kulturförening fortsätter sina samtalskvällar där vi i avslappnad miljö och demokratiska former samtalar kring aktuella ämnen.

Sepideh Farsi, iransk filmregissör boende i Paris är aktuell med sin nya film Red Rose som visas på Göteborgs Internationella filmfestival. Filmen som fått mycket uppmärksamhet i festivaler runt om i världen är intelligent kärlekshistoria mellan två generationer av oppositionella i Iran. Den har sin utgångspunkt i dagen efter presidentvalet 2009, ett val som blev startskottet för den gröna rörelsen i Iran. Sepideh Farsi använder sig av autentiskt mobilfilmat videomaterial från demonstrationerna där protesterna slogs ned på ett brutalt sätt.

Vi har bjudit in Sepideh Farsi och medförfattaren till filmen Javad Djavaheri till Andishe´för ett samtal om hennes nya film, filmskapandet i exil och och för att ta temperaturen på Iransk film i allmänhet.

Samtalet hålls på engelska och samtalsunderlättare är Bella Ghajavand.

Lördag 24 januari. Kl. 16:00-18:00

Kungshöjdsgatan 4

inget inträde

Varmt välkomna!

Samtalskväll om Palestina!

Andishe’ Kulturförening fortsätter sina samtalskvällar där vi i avslappnad miljö och demokratiska former samtalar kring aktuella ämnen.

Med jämna mellanrum genomför den israeliska krigsmakten regelrätt krig mot Gazaborna, för att därefter fortsätta utplundringen av den palestinska nationen. Taktiken tycks fungera, om man ser till media och tystnaden kring den största stölden av mark i Västbanken på 30 år.
Ockupationsmaktens språk är normaliserat så till den milda grad att till och med solidaritetsrörelsen oreflekterat använder sig av den. Idag tycks omvärlden på fullt allvar ha accepterat Gaza och Västbanken som två skilda frågor, när det i själva verket handlar om den palestinska nationen.

Hur kan vi bryta den mediala tystnaden kring Palestina? Vad kan man göra från Sverige?
Hur kan vi utnyttja det faktum att den allmänna opinionen står i kontrast mot den officiella linjen i varje demokrati i väst?

För att kunna samtala om dessa frågor har vi bjudit in Dror Feiler, konstnär, aktivist med mångårig erfarenhet från solidaritetsarbete med den Palestinska nationen samt Henry Ascher, barnläkare, aktivist och sedan många år aktiv i sitt arbete med asylsökande och solidaritetsarbete med Palestina.
Samtalsunderlättare under kvällen är Reza Chitsaz, styrelsemedlem i Andishe’ Kulturförening.

Varmt välkomna att delta i samtalet!

Fredag 26 sep. Kl 19-21

Kungshöjdsgatan 4

inget inträde

Samtallskväll; Fåtalets makt över åsikten!

Andishe’ Kulturförening fortsätter sina samtalskvällar där vi i avslappnad miljö och demokratiska former samtalar kring aktuella ämnen.

Valrörelsen är avslutad och mörka vindar sveper över vårt land. Efter rasistiska Sverigedemokraternas stora framgångar i helgens val har partiet stått i centrum för eftervalsdebatten. En aktuell fråga är hur valrörelsen har sköts av medierna och vilken roll media spelat för Sd:s framgångar?
Under kvällen har vi tänkt att belysa och diskutera mediernas makt över opinionen och den ideologiska styrningens betydelse med Stefan Jarl och Soran Ismail som lysande exempel. De fyra största mediegrupperna i Sverige kontrollerar nästan 90 procent av marknaden idag. Vilken betydelse får denna mediekoncentration och vilka motstrategier och alternativ finns?

Våra samtalskvällar är inga traditionella panelsamtal utan vi har en diskussion i demokratisk anda där allas röster är lika mycket värda och alla
som vill får komma till tals. Gäster för kvällen är bla Daniel Olsson (GP),Anne-Li Lehnberg ( Flamman), Ikram Hassan (Frilansjournalist,Göteborgskorrespondent för Sveriges Radios somaliska redaktion). Samtallsunderlättare under kvällen är Lisa Ahlqvist( Frilansjournalist)

Varmt välkomna att delta i samtalet!

Plats: Vår lokal på Kungshöjdgatan 4

Den 19:e September Kl, 19

Fri inträde

Samtalskväll ; Vad händer i Biskopsgården?

Andishe¨Kulturförening fortsätter sina samtalskvällar där vi i avslappnad miljö och demokratiska former samtalar kring aktuella ämnen.

Biskopsgården är en stadsdel som är på löpsedlarna och den stereotypa nyhetsförmedlingen om våra förorter går igen. De bilder som kommer igenom mediebruset brukar vara politikers, tjänstemäns, poliser eller socialarbetare som sällan själva bor i området.

Vad säger de som bor i biskop om det som sker utanför deras portar? Hur ser de på situationen i biskop? Vilket arbete utförs i stadsdelen? Vad kan och bör göras?

Vi har bjudit in Biskopsbor och nyckelpersoner inom föreningslivet som bor och verkar i stadsdelen att delge sin bild.

Vi vill bidra till forum där andra röster kommer fram och där vi tillsammans samtalar och reflekterar över vår samtid.

Samtalsunderlättare kommer att vara Seroj Ghazarian, utvecklingsledare på Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad som arbetat många år med integrationsfrågor och är styrelsemedlem i andishe kulturförening.

Varmt välkomna att delta i samtalet!

Plats: Vår lokal på Kungshöjdgatan 4

Den 9:e Maj Kl, 18

Fri inträde